Funkcjonalna intensywna insulinoterapia

Podstawowy sposób leczenia cukrzycy typu 1. wymaga znajomości podstawowych zasad insulinoterapii, znajomości dawki korekcyjnej (czyli o ile 1 jednostka insuliny obniża poziom cukru) oraz przelicznika węglowodanowego – ile przyjąć jednostek insuliny, jedząc określoną ilość Wymienników węglowodanowych. Składa się z dwóch składowych – „bazy” zapewniającej ciągle poziom insuliny koniecznej do życia, oraz „bolusów” – insuliny podawanej w celu zrównoważenia posiłków.

Komentarze zostały zablokowane.