Jako diabetolog i nefrolog swoim pacjentom – nie tylko z Wrocławia – oferuję kompleksowe leczenie cukrzycy każdego typu i jej powikłań oraz chorób nerek.

Zakres mojej działalności obejmuje zwłaszcza:

 • leczenie pacjentów z cukrzycą typu 1. i 2.,
 • dobieranie odpowiedniej diety i aktywności fizycznej,
 • nauka samokontroli, dobór glukometru i nauka jego obsługi,
 • zakładanie sensorów (free style libre, CGM), szkolenia w ich stosowaniu,
 • kontrola jakości leczenia,
 • leczenie pacjentek z cukrzycą w ciąży,
 • leczenie pacjentów, którzy stosują pompy insulinowe, rozpoczynanie tego leczenia,
 • leczenie powikłań cukrzycowych,
 • leczenie i profilaktyka stopy cukrzycowej.

Leczę cukrzycę u dorosłych, kobiet w ciąży, zajmuję się diagnostyką, poradnictwem w zakresie diety, stylu życia oraz stosowania leków. Częstym problemem w cukrzycy jest nadmiar stosowanych leków i własne błędy w insulinoterapii (np. dążenie do nierealnych celów). Proponuję również pomoc w przypadku stwierdzonej oporności na insulinę.

Prowadzę funkcjonalną intensywną insulinoterapię i jej uczę, pomagam w dopasowaniu pomp insulinowych pacjentom.

Leczę ponadto powikłania cukrzycy, jak stopę cukrzycową, uszkodzenie nerwów (polineuropatię) i nerek, oraz pozostałe choroby nerek z zakażeniami dróg moczowych włącznie. Proszę koniecznie o przynoszenie ze sobą wykazu aktualnych leków, kart wypisowych ze szpitali oraz innej całościowej dokumentacji medycznej.

Więcej informacji na temat chorób i powikłań w cukrzycy znajduje się w zakładce Cukrzyca i choroby nerek.

Wskazane wyniki badań do pierwszej i corocznej oceny pacjentów z cukrzycą:

 • cholesterol, LDL, HDL, trójglicerydy, ALAT, mocz – badanie ogólne, kreatynina,
 • poziom glukozy na czczo,
 • morfologia,
 • ocena dna oka,
 • EKG,
 • HbA1C – 2-4 razy w roku.

W chorobach nerek istotne są:

 • badanie USG jamy brzusznej (warto wykonać je z pełnym pęcherzem),
 • oznaczenie poziomu kreatyniny, sodu, wapnia, potasu, chlorków, morfologii, fosforu,
 • badanie ogólne moczu z osadem moczu.